Anunturi

ANUNT 20.03.2019:

SC ROMOIL 2003 SRL, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare a Planului Urbanistic Zonal “construire hala service”, cu amplasamentul in municipiul Buzau, Soseaua de Centura, DN2, Km 112+0.17 stanga, judetul Buzau, nu necesita evaluare de mediu si nu necesita evaluare adecvata, titular SC ROMOIL 2003 SRL. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte probabile asupra zonei.
Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Buzau, str. Democratiei, nr. 11, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT 06.03.2019:

SC ROMOIL 2003 SRL, titular al P.U.Z.: “hala service”, cu amplasamentul in municipiul Buzau, Soseaua de Centura, DN2, Km 112+0,17 stanga, judetul Buzau, anunta publicul interest asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau, str. Democratiei, nr. 11, si la sediul titularului din municipiul Buzau, DN 2, Km 112+0,17 stanga, judetul Buzau, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

ANUNT DE PARTICIPARE – Nr. 1/04.03.2014

ANUNT DE PARTICIPARE – Nr. 2/06.03.2014

ANUNT DE PARTICIPARE – Nr. 3/08.05.2014

ANUNT DE PARTICIPARE – Nr. 4/08.05.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE – Nr. 8/18.03.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE – Nr. 9/20.03.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE – Nr.19/22.05.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE – Nr.20/22.05.2014

SITEUL ACHIZITIONAT PRIN PRIOIECTUL TIC : www.tic-romoil2003.ro